Resultats Votacions

Dijous, 31 gener 2019

Resultats Votacions

A continuació podràs veure els Projectes que han resultat guanyadors i els resultats de les Votacions.

Projectes guanyadors

*El pressupost estimat és una aproximació inicial subjecta a variacions en el procés d’estudi detallat previ a la licitació de les obres o subministraments.

Resultats Votacions

*El pressupost estimat és una aproximació inicial subjecta a variacions en el procés d’estudi detallat previ a la licitació de les obres o subministraments.