Els canals de participació funcionen a través de la interacció entre la ciutadania i les seues organitzacions i les regidories de la ciutat.

Els canals de participació ciutadana es posen en marxa i funcionen a través de la interacció continuada entre els diferents actors que intervenen en la vida política i social de la ciutat: d'una banda, la ciutadania i les seues organitzacions, per un altre, els regidors i les regidores de la ciutat.

De la mateixa manera que els regidors i les regidores del Govern i l'oposició disposen de canals de debat, de seguiment i de control de l'acció de govern, és imprescindible generar espais on la ciutadania puga promoure, debatre, decidir i coproduir les polítiques municipals.

La participacó, doncs, es pot concretar en diferents accions:

Promoure, a través d'iniciatives ciutadanes, processos participatius, òrgans i consultes.
Debatre, en els òrgans i espais de participació i diàleg amb l'Ajuntament, qüestions i actuacions que la ciutadania puga posar en qüestió.
Incidir sobre actuacions municipals per a col·laborar en el seu desenvolupament i realització.
Coproduir les polítiques públiques de la ciutat i les actuacions que d'aquesta es deriven, elaborant la definició de la diàgnosi i participant de la seua execució, evaluació i seguiment.

L'Ajuntament de Dènia posa a disposició de la ciutadania diversos canals de participació:
  • Reunions mensuals amb les regidories de barri.
  • Pressupostos participatius
  • Queixes i suggeriments
  • Atenció presencial en l'espai de participació Les Portelles
  • Consultes ciutadanes
  • Altres processos participatius

Imagen;